Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:dansen:bourree_du_berry [2016/04/06 20:41]
lucas [Instructiefilmpjes]
nl:dansen:bourree_du_berry [2016/11/24 15:20]
Regel 1: Regel 1:
-==== Bourree ==== 
  
-Spannende dans 
- 
-=== Opstelling === 
- 
-In de meest gedanste versie staan dansparen opgesteld in rijen tegenover elkaar, op een afstand dat ze elkaars handen kunnen aanraken. 
- 
-=== Basis === 
- 
-De basis om een bourree mee te kunnen dansen bestaat uit een **vereenvoudigde** bourreepas (de passen voor de dame en heer zijn in de bourree gelijk): 
- 
-  *Bourreepas vooruit 
-    ***Tel 1, 2, 3**: grote pas naar voren (links), rechts er naast, links op de plaats 
-    ***Tel 4, 5, 6**: rechts op de plaats, links op de plaats, rechts op de plaats ​ 
-  *Bourreepas achteruit 
-    ***Tel 1, 2, 3**: grote pas naar achter (links), rechts er naast, links op de plaats 
-    ***Tel 4, 5, 6**: rechts op de plaats, links op de plaats, rechts op de plaats ​ 
- 
-De dans bestaat verder uit een A- en een B-deel: 
- 
-  ***A** (4 maal): 
-    *Bourreepas vooruit (6 tellen) 
-    *Bourreepas achteruit (6 tellen) ​ 
-  ***B** (4 maal) (nu beginnen met de linkerschouder naar elkaar): 
-    *Bourreepas vooruit, maar met een kwartdraai naar links zodat de dame en heer tegenover elkaar staan (6 tellen) 
-    *Bourreepas vooruit, waarbij om de rechterschouder wordt gedraaid tot de dame en heer van plaats zijn gewisseld en weer met de linkerschouder naar elkaar staan (6 tellen) ​ 
- 
-=== Aanwijzingen === 
- 
-  *Zen-Zen: De normale bourreepas gaat eigenlijk niet op de eerste tel naar voren (of naar achter), maar twee tellen eerder. Dit betekent dat je in het A-deel op tel 4 een val maakt op het rechterbeen (je lichaam stopt met het bewegen naar voren) en al bij tel 5 je gewicht naar achteren verplaatst en dus een klein stapje naar achteren maakt. Hetzelfde geldt aan het eind van de bourreepas naar achteren: een val op 4 en een pasje naar voren op 5. 
-  *De bourree doet eigenlijk geen passen op de plaats: je gaat of naar voren, of naar achteren, en als je naar voren gaat dan zal iedere pas op de plaats een klein beetje naar voren zijn. Idem voor achteruit. 
-  *Bij het wisselen van plaats is het gebruikelijk om op tel 3 al tegenover elkaar te komen; tel 4, 5 en 6 kunnen stil tegenover elkaar of al richting de overkant gaan. 
-  *Blijf altijd dicht bij elkaar 
-  *De tellen kunnen regelmatig zijn (bourree in 3 tijden) of met een hups (1-en-2) (bourree in twee tijden) 
-  *Dans altijd in de breedte van het podium: op die manier staat er nooit een danser met zijn/haar rug naar de muzikanten. ​ 
- 
-=== Variaties == 
- 
-  *Deel A 
-    *In plaats van recht naar elkaar, kunnen ook de linkerschouders naar elkaar gericht worden en een halve boog gemaakt worden zodat de rechterschouders naar elkaar staan, en weer terug naar achteren en met linkerschouders naar elkaar. 
-    *In plaats van een halve boog heen en weer terug draaien, kan deze ook worden doorgedraaid. 
-    *Er kunnen bij het naar voren of naar achteren gaan extra draaien worden toegevoegd. ​ 
-  *Deel B 
-    *Niet met de schouders naar elkaar staan, maar recht tegenover elkaar beginnen. Dan in de eerste drie tellen een halve draai maken zodat je al van plaats bent gewisseld en elkaar aankijkt. Dan tel 4, 5 en 6 op de plaats blijven en de volgende tellen gebruiken om recht naar achter te gaan (al dan niet met een draai). Deze variatie is logisch te vervolgen op een deel A dat recht naar elkaar wordt gedanst, vaak heeft de muziek een stopje op tel 4, 5 en 6 waardoor deze variatie goed uit de verf komt.  
-  *[[nl:​Dansen:​Bourree du Berry:​Bourree en cercle|Bourree en cercle]] 
-  *[[nl:​Dansen:​Bourree du Berry:​Bourree des Jeunes|Bourree des Jeunes]] 
-  *[[nl:​Dansen:​Bourree du Berry:​Bourree croise|Bourree croisé]] 
-  *[[nl:​Dansen:​Bourree du Berry:​Bourree carré|Bourree carré]] 
-  *[[nl:​Dansen:​Bourree du Berry:La grande potterie|La grande potterie]] 
-  *[[nl:​Dansen:​Bourree du Berry:​Bourree valsé d'​Issoudun|Bourree valsé d'​Issoudun]] 
-  *[[nl:​Dansen:​Bourree du Berry:​Kadootjesbourree|Kadootjesbourree]] 
-  *(Vul maar aan)  
- 
-==== Instructiefilmpjes ==== 
-  *Le pas de bourrée à 2 temps 
-{{youtube>​0lN6jjY7RqU}} 
-  *Bourrée 2 temps - video notes  
-{{youtube>​yDCbfE0p3}} 
- 
-==== Externe pagina'​s ==== 
-  *[[https://​web.archive.org/​web/​20110503222450/​http://​celticbompa.4t.com/​BFdances.html#​bourree|Celtic Bompa Bourree]] 
-  *[[https://​web.archive.org/​web/​20110208224637/​http://​celticbompa.4t.com/​Bourree.html#​head|Celtic Bompa Bourree Workshop-aantekeningen]] 
-  *[[https://​web.archive.org/​web/​20110210050327/​http://​celticbompa.4t.com/​Wattrelos20040131.html#​bourree|Celtic Bompa Bourree-filmpjes]] 
-  *[[http://​www.folkroddels.be/​artikels/​1885.html|Folkroddels.be:​ Naar een bourree met stijl]] 
- 
-~~TALKPAGE~~