• Deutsch (German)
  • English
  • Español (Spanish, Mexico)
  • Français (French)
  • Nederlands
  • Português (Portuguese, Portugal)

La grande potterie

De officiële titel is:

Bourrée tournante des Grandes Poteries (het is de naam van een dorpje, vandaar de hoofdletters).

Opstelling

Basisvariant: in koppels, verspreid over de dansvloer, los van elkaar, naast elkaar alsof je elkaar in een kring achtervolgt. De koppels staan met de rechterschouder bijna tegen elkaar. Het is ook heel goed mogelijk om de bourrée met twee paren te dansen!

Kijk naar dit geweldige paar, dat uit het dorp Grandes Poteries komt!!!

Basis

A-deel:

Start met twee maten “bourréepas” schuin achteruit. Vervolgens twee maten “bourréepas” schuin vooruit. Vervolgens weer twee maten “bourréepas” terug terwijl je rond je linkerschouder draait om te eindigen met twee maten “bourréepas schuin vooruit zodat je weer op je startpositie uitkomt. Deze beweging wordt nog een keer herhaald. Beide danspartners vormen dus een driehoek.

B-deel:

We maken weer eenzelfde driehoekje op de eerste vier maten, maar dan zetten we op het driehoekje “een bolletje ijs” door een halve cirkel te beschrijven waarbij we in walspas rond onze rechterschouder draaien. Als je het goed doet, kijken de partners na elke twee maten recht in elkaars ogen (vier maten). Dan draai je terug in walspas, maar over de linkerschouder (driekwart cirkel op zes maten) en je eindigt met bourréepas waarbij je weer op je beginpositie uitkomt.

Dit wordt telkens weer herhaald. Aanwijzingen

Tips voor muzikanten

Deze dans wordt in principe alleen op deze melodie uit de Berry gedanst.

Voorbeeld muziekjes en filmpjes

  • Matres & P in Muiderpoort