• Deutsch (German)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Français (French)
 • Nederlands
 • Português (Portuguese, Portugal)

Bravade

Een vrolijke mixer. Meestal gedanst op 'Bravade Londesteyn' uit het liedboek van Van Eyck. Inmiddels verschijnen ook nieuwe composities. De dans is gereconstrueerd door Marita Kruijswijk op basis van de beschrijving van John Playford.

Opstelling

Flankkring van paren. (Dat betekent: De paren staan 'in optocht' achter elkaar in een grote kring. Heer en dame kijken beide in tegenklokrichting. Heren aan de binnenkant van de cirkel, dame aan de buitenkant. Rechterhand heer en linkerhand dame zijn vast, hand van heer is onder)

Basis

Muziek in 3 delen (A, B,C), elk deel 2x herhaald

A
 • (4 tellen) 4 stappen naar voren

(Paren draaien naar elkaar toe, beide handen vast)

 • (4 tellen) Set-pas (driepas) in dansrichting, setpas terug.

(Laat elkaar los, terug 'in optocht')

 • (4 tellen) 4 stappen naar voren

(Paren draaien licht naar elkaar toe, beide handen vast)

 • (4 tellen) Van binnen naar buiten draaien, onder de vastgehouden handen door (dus dame rechtsom, heer linksom)

Herhaling, ditmaal in tegengestelde richting (met de klok mee).

B

(Paren in half-open danshouding met vlaggenstok richting het midden van de cirkel)

 • (4 tellen) 4 maal galop richting midden
 • (4 tellen) 4 maal achterwaarts galop weg van het midden (waarbij de vlaggenstok dus wél naar het midden blijft wijzen)
 • (8 tellen) 4 maal polkapas over de kringlijn, waarbinnen het paar 2 maal kloksgewijs om de gemeenschappelijk as draait

Herhaling, maar in plaats van 3e en 4e polkapas draait dame kloksgewijs om haar as en draait de heer tegen de klok in met een grotere cirkel, zodat hij bij de dame achter hem uitkomt.

Voorbeeld muziekjes en filmpjes

Bladmuziek Bravade: Bravade Londesteyn, Jacob van Eyck, Der Fluyten Lust-hof, 1642

Opname Bravade: Danskant - Bravade

De bravade staat op het repertoire van BmB Light in de versie van Van Eyck. Daarnaast heeft Paracetamol een nieuwe bravade geschreven, getiteld B'vo! .