• Deutsch (German)
  • English
  • Español (Spanish, Mexico)
  • Français (French)
  • Nederlands
  • Português (Portuguese, Portugal)

Wals in 11 tijden

De wals in 11 heeft net als alle onregelmatige walsen een tussenpas. Waar de walspas drie tellen bestrijkt, heeft de tussenpas er twee. Het is afhankelijk van de muziek wanneer deze tussenpas valt; meestal is het erg duidelijk te horen.

De tussenpas bij de wals in 11 is iedere keer in de andere richting, en wordt steeds afgewisseld met drie gewone walspassen. Voor mensen die hier moeite mee hebben: probeer als volgt mee te tellen (hier wordt aangenomen dat de tussenpas als laatste komt). 123,223,323,12,123,223,323,12.