• Deutsch (German)
  • English
  • Español (Spanish, Mexico)
  • Français (French)
  • Nederlands
  • Português (Portuguese, Portugal)

Dit is een oude revisie van het document!


Wals in 8 tijden

Zie de wals in 5 tijden.

Ook deze dans is opgebouwd uit een combinatie van walspassen en tweestapsdraaipassen.

Er zijn de volgende tellingen mogelijk:

  • 123 - 123 - 12
  • 12 - 123 - 123
  • 123 - 12 - 123

Voorbeeld muziekjes en filmpjes

  • Wals in 8 tijden (123 - 12 - 123) door Eric Theze (boombalfestival 2009):